Ogłoszenia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem Pawilonu Handlowego zlokalizowanego na obiektach OSiR (pływalnia) w Sulechowie z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
ogłasza przetarg nieograniczony

na wynajem Pawilonu Handlowego o powierzchni 35,75 m2, który zlokalizowany jest na obiektach OSiR przy ul. Licealnej 10 b (pływalnia) w Sulechowie z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z wyłączeniem napojów alkoholowych.
Przedmiotem przetargu jest licytacja o wysokości stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni pawilonu miesięcznie. Wywoławcza stawka czynszowa wynosi 9,60 zł za m2 + 22 % VAT.
Przetarg odbędzie się dnia 08.06.2007r. o godzinie 11.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie, ul. Licealna 10 b.
Ustala się wadium w wysokości 500,00 zł. Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić na konto OSiR PKO BP O/Sulechów nr 90 10205402 0000 0902 0135 5999 (z dopiskiem przetarg - lokal) najpóźniej w dniu przetargu do godziny 10.30.
Wpłacone wadium przepada na rzecz OSiR w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu lokalu przez oferenta, który wygrał przetarg.
Informacje w sprawie przetargu można uzyskać w OSiR (basen) w Sulechowie lub telefonicznie (068) 385-23-84.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Sulechów, dnia 25.05.2007r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Rosolski , w dniu:  28‑05‑2007 11:53:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Chlebek
email: osir.sulechow@interia.pl tel.:725 048 000 fax: admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2007 11:53:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive